Orientační ceník

Elektroinstalace (byt)

od 1000 Kč

Elektroinstalace (rodinný dům)

od 2500 Kč

Větší objekt (více rozvaděčů)

50-70 Kč za obvod (jistič, zásuvka, světlo)

Revize systému ochrany před bleskem (hromosvodu)

minimálně 1500 Kč popř. dle rozsahu objektu a počtu svodů

Označení spotřebiče a nářadí štítkem

10 Kč za kus

Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů do 20 ks

paušálně 2000 Kč

Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů

50 Kč – 100 Kč za kus dle množství a třídy

Kontrola elektrického ručního nářadí a spotřebičů

20 Kč - 50 Kč za kus dle množství

Označení výstražný štítek – zásuvka v koupelně, rozváděč, stroje apod.

30 Kč za ks včetně ceny štítku

Elektromontáže, dodatečné opravy a údržba elektroinstalace

350,- Kč / hod , popř. individuální dohoda dle rozsahu prací

Doprava

Brno 250,- Kč ,  mimo Brno  8,- Kč za km

Odborné proměření elektroinstalace

1500,- Kč byt, 2000,- Kč RD

Výjezd o víkendu, popř. ve svátek příplatek 300,- Kč

Při provádění revize je nutno předložit:

A) Projektovou dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení.

U většiny starších zařízení není dokumentace vůbec, nebo neodpovídá skutečnosti. Potřeba dokumentace se projeví zejména při poruchách, ale u složitějších zařízení je její absence nepříjemná i při údržbě a revizích. Revizní technici mají povinnost dokumentaci vyžadovat. Pokud neexistuje, musí být v revizní zprávě podrobný popis revidovaného zařízení a navíc revizní technik musí její zhotovení v rozsahu potřeby údržby, oprav a revizí ve výsledku prohlídky (závadách) vyžadovat. Při zjištění, že dokumentace neodpovídá skutečnosti je při nepatrných změnách vhodná její úprava, při změnách rozsáhlejších - analogie předchozího textu.

B) Protokoly o určení druhu prostředí (vnějších vlivů).

Norma ČSN 33 2000-3 neobsahuje požadavek na přehodnocení působení vnějších vlivů, pokud existují protokoly o určení prostředí dle dříve platné ČSN 33 0300. Samozřejmě mluvím o situaci, kdy nedošlo ke změně, nebo kdy může podrobnější určení ovlivnit požadavky na elektrické zařízení (např. velký počet osob, způsobilost osob). U prostorů normálních bez dalších zpřísňujících vlivů a v případech, kdy jsou požadavky dány příslušnou technickou normou vystačíme s konstatováním v dokumentaci nebo předchozí revizní zprávě.

Kontakty

Elektro revize Aleš Juránek

E-mail: info@elektrorevize-brno.cz

Kubova 1950 / 2
621 00 Brno – Řečkovice
IČ : 463 29 994
mobil : +420 777019667
www.elektrorevize-brno.cz