Revize hromosvodů |

Produkty a služby
Zavoláme Vám
Kontakt

Elektro revize Aleš Juránek

E-mail: info@elektrorevize-brno.cz

Kubova 1950 / 2
621 00 Brno – Řečkovice
IČ : 463 29 994
mobil : +420 777019667
www.elektrorevize-brno.cz

Na úvod » Revize hromosvodů

Revize hromosvodů

  • revize bleskovodů
  • revize zemničů
  • revize jímacích soustav

Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech ( lépe bleskosvodech ) provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Proto zhlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO