Lhůty revizí |

Produkty a služby
Zavoláme Vám
Kontakt

Elektro revize Aleš Juránek

E-mail: info@elektrorevize-brno.cz

Kubova 1950 / 2
621 00 Brno – Řečkovice
IČ : 463 29 994
mobil : +420 777019667
www.elektrorevize-brno.cz

Na úvod » Lhůty revizí

Doporučené lhůty pravidelných revizí

dle druhu prostředí podle ČSN 33 1500 :

Pořadové číslo

Druh prostředí

Revizní lhůty v rocích

Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

1

Normální

5

AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní

2

Studené

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

3

Horké

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

4

Vlhké

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

5

Mokré

1

AD2 až AD8, AF4

6

Se zvýšenou korozní agresivitou

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

7

S extrémní korozní agresivitou

1

AD2 až AD8, AF4

8

Prašné s prachem nehořlavým

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

9

S otřesy

2

AG2, AG3, BE2, BE3

10

S biologickými škůdci

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

11

Pasivní s nebezpečím požáru

2

AG2, AG3, BE2, BE3

12*

Pasivní s nebezpečím výbuchu

2

AG2, AG3, BE2, BE3 bez nebezpečí výbuchu

13

Venkovní

4

AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

14

Pod přístřeškem

4

AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

 

*Nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu.

Lhůty pravidelných revizí dle druhu prostoru a rizika ohrožení osob

Pořadové číslo

Druh prostoru dle rizika ohrožení osob

Revizní lhůty v rocích

Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

1

Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.)

2

BD3, BD4

2*

Zděné obytné a kancelářské budovy

5

BD1

3

Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení

3

BD4, BA2

4*

Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3

2

CA2

5

Pojízdné a převozné prostředky

1

 

6

Prozatímní zařízení staveniště

0,5

 

*Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.

Lhůty pravidelných revizí hromosvodů podle ČSN EN 62305

Pořadové číslo

Druh objektu

Revizní lhůty v rocích

Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

1

Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

2

BE2, BE3, CA2

2*

Ostatní

4

Všechny kromě BE2, BE3, CA2

*A vždy ihned po zásahu bleskem.

Lhůty pravidelných revizí a kontrol el. spotřebičů dle normy ČSN 33 1610 ed.2

Skupina el. spotřebičů používaných

Spotřebiče a nářadí držené v ruce

Ostatní  nepřipevněné spotřebiče

třída

Revize

třída

Revize

A
pro pronájem

před vydáním uživateli

před vydáním uživateli

B
ve venkovním prostoru (stavby)

I

II, III

3 měsíce

6 měsíců

I, II, III

6 měsíců

C
ve vnitřních prostorách (řemesla)

I

II, III

6 měsíců

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců

D
ve veřejných prostorách (školy,  hotely )

I, II, III

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců

E
při administrativní činnosti

I, II, III

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO